La liturgie dans le nouveau Testament
Tác giả: Pierre Grelot
Ký hiệu tác giả: GR-P
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006850
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích