Phụng vụ nguồn mạch sự sống
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006256
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006257
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006258
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006319
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 118
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Phụng vụ là gì?  
Chương II: Thời gian và sự vật. Năm Phụng vụ  
Chương III: Mừng lễ - Ngày Chúa nhật  
Chương IV: Cộng đoàn Phụng vụ  
Chương V: Tham gia Phụng vụ  
1. Lời nói trong Phụng vụ  
2. Cử điệu  
3. Nơi chốn tụ họp  
4. Thánh ca  
Chương VI: Các Bí tích khai mở đời sống Kitô hữu  
I. Tổng quát  
1. Đức Kitô, Đấng khai mở  
2. Đức Kitô. Bí tích của Thiên Chúa  
3. Giáo hội - Bí tích  
II. Bí tích cho chúng ta được làm con: Bí tích Thánh Tẩy  
III. Bí tích làm chúng ta nên trưởng thành: Bí tích Thêm sức  
IV. Bí tích Thánh Thể: Cao điểm của Phụng vụ  
Chương VII: Bí tích Thánh Thể