Les fondements théologiques de la liturgie
Phụ đề: Pour une liturgie rénovée
Tác giả: H. Volk
Ký hiệu tác giả: VO-H
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004304
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 19
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích