Thương khó và Phục sinh Chúa Giêsu Kitô
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000333
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP ĐỀ 7
Chương I: Đức Giêsu hấp hối tại vườn Ghết-sê-ma-ni 12
Chương II: Đức Giêsu bị bắt 22
Chương III: Đức Giêsu ra trước thượng hội đồng 38
Chương IV: Đức Giêsu trước tòa tổng trấn Phi-la-tô 53
Chương V: Đức Giêsu đứng trên thập giá 67
Chương VI: Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng 80
Chương VII: Mồ trống 106
Chương VIII: Đức Giêsu hiện ra tại Giê-ru-sa-lem 118
Chương IX: Đức Giêsu hiện ra tại Ga-li-lê 126
Chương X: Đến với muôn dân 135
LỜI CHÓT 152
THƯ TỊCH RÚT NGẮN 154