Docat - Phải làm gì?
Phụ đề: Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Youcat Foundation
Ký hiệu Tác giả: Fo-Y
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 261.1 - Vai trò của Giáo hội trong xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009736
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 319
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có