Những mô hình xây dựng Giáo hội địa phương
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008992
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn