Chúng ta có thể học gì từ phương Đông
Tác giả: Beatrice Bruteau
Ký hiệu tác giả: BR-B
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014558
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014580
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014603
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 9
Chương I: Tôn giáo là một kinh nghiệm 15
Chương II: Con đường nhận thức 46
Chương III: Tìm kiếm bản ngã 81
Chương IV: Mầu nhiệm của Phi Nhị Nguyên 101
Chương V: Giác ngộ và thực hành 119
Chương VI: Phúc âm thiền 139
Chương VII: Vô nhiễm nguyên tội -  khuôn mặt Nguyên thuỷ của chúng ta  173