Gặp gỡ người anh em. Vấn đề đối thoại liên tôn
Tác giả: HY. Francis Arinze
Ký hiệu tác giả: AR-F
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006119
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 91
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006120
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 91
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008215
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 91
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 4
1. Yếu tính của Đối thoại Liên tôn 8
2. Đối thoại Liên tôn không phải là tuỳ chọn 13
3. Những nguy cơ của Đối thoại Liên tôn 25
4. Căn tính tôn giáo và đối thoại 32
5. Có thể có đối thoại thần học 42
6. Đối thoại và truyền bá tôn giáo 50
7. Giáo hội Công giáo và những lý do thần học cho Đối thoại Liên tôn 62
8. Những điều kiện để đối thoại có kết quả 74
9. Linh đạo đối thoại 81
Kết luận: Tương lai của Đối thoại 91