Sống đạo với phương Đông
Tác giả: Hoành Sơn Hoàng Sĩ Quý, SJ
Ký hiệu tác giả: HO-Q
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008217
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008218
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ba cuộc hội nhập văn hóa thất bại 5
2. Henri Le Saux 14
3. Văn hóa Việt với sống đạo 25
4. Vài ba yếu tố từ nền tảng văn hóa Việt 62
5. Thờ gia tiên, quốc tổ và thành hoàng 116
6. Vái-lạy-niệm hương 130
7. Hội nhập Văn Hóa trong hôn lễ và tang giỗ 138
8. Kính thư phương Đông trong phụng vụ 152
9. Thánh lễ nhập thể 174
10. Việc đặt tên thánh 186
11. Chính thống giáo: Niệm tên Giêsu trong an định 195
12. Yoga – Thiền trên thế giới và trong Kitô giáo hôm nay 210
13. Đối thoại với các tôn giáo phương Đông 231
14. Từ Bi Phật Giáo với Đức Ái Kitô giáo 246
15. Đối thoại với anh em Hồi giáo 264