Đối thoại tôn giáo
Tác giả: Bạch Lạp
Ký hiệu tác giả: BA-L
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015791
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 580
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN I: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 11
CHƯƠNG I: ĐỐI THOẠI TÍN LÝ  
Những đối thoại về Thiên Chúa 21
1. Không thể có Đức Chúa Trời   21
2. Tôi không tin có Đức Chúa Trời 31
3. Không có Đức Chúa Trời vì 35
4. Không cần có Thiên Chúa mới 40
5. Nếu có Đức Chúa Trời tại sao 50
Đối thoại bổ sung 107 72
6. Sự tạo thành vũ trụ 77
7. Tôi nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời 81
8. Người có đạo thường cho rằng 91
9. Theo quan điểm của đạo về Thiên Chúa 98
10. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi 104
CHƯƠNG II: NHỮNG ĐỐI THOẠI LIÊN QUAN TỚI MỌI SỰ 109
11. Công giáo là một vấn đề không cần thiết 110
12. Đạo Công giáo là mê tín 117
13. Đi đạo là lạc hậu 123
14. Đạo là vấn đề thói quen 133
15. Đạo tại tâm 140
16. Đạo nào cũng dạy điều hay lẽ phải 145
17. Ai chả biết giữ đạo là tốt 148
18. Đạo đức ích gì đâu 151
19. Đạo là vấn đề tình cảm 158
20. Đạo ngăn cản con người 163
21. Đạo ngăn cản con người 174
22. Đạo Công giáo là thuốc phiện 183
CHƯƠNG IIII: NHỮNG ĐỐI THOẠI LIÊN QUAN TỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  197
23. Chúa Giêsu có lập ra Giáo hội đâu 201
24. Giáo hội Công giáo xưa nay 207
25. Hiệp sĩ đền thờ 216
26. Vụ án Giăng-đắc 223
27. Vụ án Jean Hus 228
28. Savonarole 234
29. Giordano Bruno 239
30. Galilê 240
31. Giáo hội và tư bản 262
32. Giáo hội đích thực 270
33. Các tổ chức trong Giáo hội 280
34. Giáo hội là lực lượng ngăn cản 297
35. Giáo hội dạy yêu thương bác ái 310
CHƯƠNG IV: NHỮNG ĐỐI THOẠI VỀ LỊCH SỬ GIÁO HỘI 321
36. Giáo hội thánh thiện 321
37. Gọi Giáo hội Công giáo là thánh thiện 333
38. Đức giáo hoàng Alexandre VI 341
39. Nữ Giáo Hoàng 345
40. Sự thánh thiện của Giáo hội 352
PHẦN II: CÂU CHUYỆN KHOA HỌC VỚI TÔN GIÁO 379
Chương 1: Gặp gỡ 381
Chương 2: Người trên vách đá 411
Chương 3: Câu chuyện bảy ngày 441
Chương 4: Những ngày trống trải 491
Chương 5: Công trình tay Chúa tạo dựng 505