Đôi nét đạo trời - đạo hiếu - đạo Công giáo
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nam
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007689
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007690
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007719
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU  4
LỜI NGỎ  7
MỞ ĐỀ  9
CHƯƠNG I: ĐẠO TRỜI: THỜ ÔNG TRỜI, ÔNG THIÊN  1
I. Đạo thờ trời là đạo của mọi người  2
II. Đạo trời trong văn chương dân gian Việt Nam  10
III. Đạo trời trong văn chương và thi phú  18
IV. Đạo trời và các nhà khoa học  29
CHƯƠNG II: ĐẠO HIẾU: TÔN KÍNH ÔNG BÀ TỔ TIÊN  39
I. Đạo hiếu trong văn chương dân gian  40
II. Tĩn ngưỡng của người theo đạo hiếu  45
III. Đạo hiếu theo quan niệm công giáo  52
CHƯƠNG III: ĐẠO CÔNG GIÁO TÔN THỜ THIÊN CHÚA  71
I. Đạo Công giáo là đạo bác ái – yêu thương  72
II. Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ nhân loại  81
III. Đức Giêsu dạy Thiên Chúa là Cha  99
IV. Đức Giêsu và Hội thánh  108
V. Hy vọng trời mới đất mới  119
Thay lời kết  131