Love Meets Wisdom
Phụ đề: A Christian Experience of Buddhism
Tác giả: Aloysius Pieris, SJ
Ký hiệu tác giả: PI-A
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003747
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích