Nhịp cầu tâm giao: Chữ Nhân trong truyền thống các Tôn giáo
Tác giả: Ban mục vụ Đối Thoại Liên Tôn
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006911
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 100
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sơ lược về chữ Nhân 5
Đức Nhân Ái trong Khổng giáo, Phật giáo và Kitô giáo 10
Chữ Nhân trong Đạo giáo 22
Chữ Nhân - Agapè 33
Thánh giáo Cao Đài dạy về đức Nhân, lòng Nhân 46
Sống nhân ái - Đức Giám mục Jean Cassaigne 48
Tình yêu của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua góc nhìn của một người Cao Đài 55
Đạo làm người 61
Tính nhân văn trong ứng xử tôn giáo của người Việt Nam 73
"Lời Chúa và Đối thoại liên tôn" - Tông huấn Hậu Thượng HĐGM 78
Đến với nhau 83
Chữ và Nghĩa: Giữ chay và Ăn chay 85
Thông Tin Tôn giáo (từ tháng 1/2011) 94
Những ngày lễ Tôn giáo Quý 2/2011 97