Kitô giáo với các tôn giáo khác
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm, OP
Ký hiệu tác giả: TH-C
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007742
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007743
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007744
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008084
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Phần I  
- Vài dòng lịch sử bản tuyên ngôn Nostra Actate 11
- Tuyên ngông thời đại chúng ta 21
- Phân tích và nhận định tôngr quát về bản Tuyên ngôn 27
- Một vài cảm tưởng 37
Phần II  
- Ngoài Hội thánh không có ơn cứu sống 47
- Kitô giáo với các tôn giáo khác 63
Phần III  
- Những giá trị tôn giáo trong Ấn độ giáo 85
- Những giá trị tôn giáo trong Phật giáo 118
- Huyền bí Phật giáo và huyền bí Kitô giáo 135
Phụ trương  
Vai trò tôn giáo trong cuộc xây dựng đất nước