Nhịp cầu tâm giao: Chữ Thiện trong truyền thống các Tôn giáo
Tác giả: Ban mục vụ Đối Thoại Liên Tôn
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006919
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Chữ Thiện theo quan điểm Tôn giáo Baha'i 7
Ôn nhanh chữ Thiện trong Tam giáo và Cao Đài 10
Chữ Thiện Kitô giáo 16
Chữ Thiện Nho giáo 47
Hành Thiện theo giáo huấn đạo của Islam 62
Thiện (lành) 66
Một chút suy tư về Kinh Cáo Mình 70
Chữ và Nghĩa: Thiện 73
Thiện Tính và Thiện Hành 85
Chữ Thiện trong truyện Kiều của Nguyễn Du 89
Thiện căn ở tại lòng người 100
Cùng anh chị em Công giáo từ phương xa đến thăm Tịnh Xá Trung Tâm 107
Chung vui với Bạn Đạo Ngày Kỷ niệm 73 năm Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo 111
niệm lần 73 ngày Khai đạo Phật Giáo Hòa Hảo 113
Thông tin Tôn giáo 116
Những ngày lễ Tôn giáo quý III-2012 119