Pête de la Pentecôte
Phụ đề: Assemblées du Seigneur 30
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012709
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 19
Số trang: 69
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích