Pierre et Paul à Antioche et à Jérusalem
Tác giả: H.M. Féret
Ký hiệu tác giả: FE-H
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011241
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 18
Số trang: 130
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích