Công vụ Tông đồ
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000661
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000662
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích