Tìm hiểu các sách Tin mừng và Công vụ Tông đồ
Phụ đề: Kitô hữu đọc sách thánh
Tác giả: Lm. Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu, SVD
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010974
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010975
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 4
Đọc Thánh Mat-thêu  
Giới thiệu vắn tắt 8
Diễn giải gợi ý 13
Trang nằm lòng 48
Đọc Thánh Mác-cô  
Giới thiệu vắn tắt 50
Diễn giải gợi ý 55
Trang nằm lòng 73
Đọc Thánh Lu-ca  
Giới thiệu vắn tắt 74
Diễn giải gợi ý 79
Trang nằm lòng 101
Đọc công vụ tông đồ  
Giới thiệu vắn tắt 102
Diễn giải gợi ý 106
Trang nằm lòng 117
Đọc Thánh Gio-an  
Giới thiệu vắn tắt 118
Diễn giải gợi ý 123
Trang nằm lòng 161
Phụ trương I: Đọc và chuyển tải Lời Chúa 162
Phụ trương II: Cầu nguyện với Thánh vịnh 166
Bản ký hiệu sách thánh Cựu ước và Tân ước 180
Cách trích dẫn sách thánh 185
Lời Chúa và chu kỳ phụng vụ 186
Bản đồ nước Do Thái 188
Bản đồ các chuyến đi của Thánh Phao-lô 189
Lời Chúa trong đời sống của Dân Chúa 191