Tìm hiểu sách Công vụ Tông đồ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010184
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010185
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014865
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 48
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
PHẦN I. KHÁI QUÁT CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 5
I. Tác giả, cộng đoàn và thời gian viết 5
II. Đề nghị một cấu trúc 5
III. Vài tư tưởng chính 8
PHẦN II. GIÁO HỘI SƠ KHAI PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 10
I.  Những ngày đầu của Giáo hội sơ khai 11
II. Chúa Thánh Thần dùng Phêrô 18
III. Chúa Thánh Thần dùng Phaolô 23
PHẦN III. HIỆN TẠI HÓA CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 35
I. Đức Giêsu và Giáo hội 36
II. Sống chứng nhân Tin mừng 38
III. Quyền năng của Lời và Chúa Thánh Thần 40
Lời lết 43
MỤC LỤC 48