Tìm hiểu sách Tông đồ Công vụ
Tác giả: Lm. Phêrô Lê Tấn Lợi
Ký hiệu tác giả: LE-L
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008420
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008421
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010393
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 380
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP TỔNG QUÁT 3
I. TỰA SÁCH 3
II. TÁC GIẢ 4
1. Lời tựa 4
2. Cấu trúc và nội dung 4
3. Luca là ai? 6
III. ĐỘC GIẢ, THỜI GIAN VÀ NƠI BIÊN SOẠN 7
1. Độc giả 7
2. Thời gian 7
3. Nơi biên soạn 8
IV. MỤC ĐÍCH 8
1. Vài ý kiến 9
2. Lịch sử cứu độ: Rao giảng Tin mừng khắp thế gian 9
V. NGUỒN VÀ NGHỆ THUẬT VĂN CHƯƠNG 12
1. Nguồn 12
2. Nghệ thuật và văn chương 14
VI. LUCA VÀ PHAOLÔ 19
1. Những chi tiết liên hệ 20
2. Sự khác biết 22
VII. BỐ CỤC 22
1. Ch. Perrot 23
2. G. Schneider 23
3. Đề nghị 24
CHÚ GIẢI  
PHẦN I: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM Chương 1-7  
Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi 1,1-26 31
Lễ ngũ tuần 2,1-41 46
Hoạt động tại Giêrusalem 3.1-4.37 61
Phó tế Stêphanô 6,8-7,60 105
PHẦN II: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU TẠI GIUĐÊ VÀ SAMARI Chương 8-12  
Tin mừng đến Samari 8,1-9,31 125
Hoạt động của Phêrô và những sự kiện khác 9,32-12,25 159
PHẦN III: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Chương 13-28  
Hành trình truyền giáo thứ nhất 13,1-14,28 203
Công đồng Giêrusalem 15,1-35 228
Hành trình truyền giáo thứ hai 15,36-18,23 238
Hành trình truyền giáo thứ ba 18,24-21,16 273
Phaolô tại Giêrusalem 21,17-23,22 306
Phaolô tại Xêdarê 23,23-26,32 329
Hành trình đến Rôma 27,1-28,31 353
Bài đọc thêm: Hai khuôn mặt song song: Phêrô và Phaolô 274
Sách tham khảo 276