Các thông điệp trình bày học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo
Tác giả: ĐGH. Leo XIII
Ký hiệu tác giả: LEO
DDC: 262.91 - Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003578
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 27
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích