Le rayonnement de la Pentecôte
Tác giả: Dom E. Flicoteaux, OSB.
Ký hiệu tác giả: FL-D
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012387
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích