L'ame de tout apostolat
Tác giả: Dom. J.B. Chautard, O.C
Ký hiệu tác giả: CH-D
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004380
Nhà xuất bản: Fracais du Livre
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 16
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích