The acts of the Apostles
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 270.1 - Từ các Tông đồ tới năm 325
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003254
Nhà xuất bản: Westminster
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích