La prédication apostolique et ses développements
Tác giả: Charles H. Dodd
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012611
Nhà xuất bản: Éditions universitaires
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 128
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích