Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012514
Nhà xuất bản: Romae
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích