Codice di diritto Canonico
Phụ đề: Testo ufficiale e versione italiana
Tác giả: Giáo hội Công giáo
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004661
Nhà xuất bản: Unione editori cattolici italiani
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 17
Số trang: 1159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích