The code of canon law a text and commentary
Tác giả: James A. Coriden, Donald E. Heintschel, Thomas J. Green
Ký hiệu tác giả: CO-J
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003305
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 1152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích