Giải thích bộ Giáo luật 1983
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3-7
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006941
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 698
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006942
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 698
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích