Interpretato et iurisprudentia codicis iuris canonici
Tác giả: E. F. Regatillo
Ký hiệu tác giả: RE-E
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011396
Nhà xuất bản: Santander
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 23
Số trang: 600
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích