De deo sanctificante et remuneratore
Phụ đề: De Gratia, de Sacramentis et de novissimis
Tác giả: Ad Tanquerey
Ký hiệu tác giả: TA-A
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012281
Nhà xuất bản: Desclée et Socii
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 21
Số trang: 868
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích