25 câu hỏi về Bí tích
Nguyên tác: 25 Questions about Sacraments
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009360
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 61
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009369
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015349
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 61
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC BÍ TÍCH BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?  
1. Bảy Bí tích là gì? 9
2. Các Bí tích rất linh thánh về điều gì? 12
3. Các Bí tích có liên hệ gì với Đức Giêsu? 15
NHÓM CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM  
4. Điều gì xảy ra nơi Bí tích Thánh Tẩy 17
5. Nước và những biểu tượng khác trong Bí tích Thánh Tầy có ý nghĩa gì? 19
6. Tại sao chúng ta phải rửa tội cho trẻ em? 22
7. Bí tích Thêm sức xác nhận điều gì? 24
8. Điều gì xảy ra với người lãnh nhận Bí tích Thêm sức? 26
9. Vì sao Bí tích Thêm sức thường được tổ chức vào Lễ Ngũ Tuần? 28
10. Một số nghi thức và biểu tượng trong Bí tích Thêm sức có ý nghĩa gì? 30
11. Tại sao Thánh lễ cũng được gọi là Bí tích Thánh Thể? 32
12. Vì sao Bí tích Thánh Thể rất quan trọng với người Công giáo? 34
13. Bí tích Thánh Thể có ý nghĩa gì trong cuộc sống con người? 36
14. Bạn nên đi lễ bao lâu một lần? 38
NHÓM CÁC BÍ TÍCH MANG TÍNH XÃ HỘI  
15. Vì sao hôn nhân là một Bí tích? 40
16. Một số nghi thức và biểu tượng trong đám cưới có ý nghĩa gì? 42
17. Giáo hội Công giáo dạy điều gì về ly dị? 43
18. Ai có thể lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh? 45
19. Điều gì xảy ra khi một người lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh? 47
20. Tại sao chỉ có người nam được phép trở thành Linh mục trong Giáo hội Công giáo Rôma 49
NHÓM CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH  
21. Vì sao người Công giáo mong cử hành Bí tích Hòa giải? 51
22. Tôi làm gì khi tôi cử hành Bí tích Hòa giải? 53
23. Tôi xử lý sự bối rối của tôi lúc đi xưng tội như thế nào? 56
24. Mục đích của Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân là gì? 58
25. Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân được cử hành như thế nào? 60