Sống đức tin trong các bí tích
Nguyên tác: Vivre la foi dans les sacrements
Tác giả: Lm. Théodule Rey - Mermet, CSsR
Ký hiệu tác giả: ME-T
DDC: 265 - Nghi thức và điều luật cử hành các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009463
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013530
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
Chương I: Nguồn của các bí tích 15
Chương II: Hội thánh và các bí tích 30
Chương III: Bí tích Rửa tội 51
Chương IV: Bí tích Thêm sức của bí tích Thánh tẩy 73
Chương V: Các giai đoạn khai tâm 93
Chương VI: Bí tích Thánh Thể những biểu trưng 101
Chương VII: Bí tích Thánh Thể những chuẩn bị 120
Chương VIII: Bí tích Thánh Thể sự thành toàn 142
Chương IX: Cử hành bí tích Thánh Thể 162
Chương X: Bí tích phục sinh 175
Chương XI: Chức tư tế Kitô giáo 193
Chương XII: Bí tích Truyền chức  208
Chương XIII: Bí tích Hoà giải 228
Chương XIV: Cử hành bí tích Hoà giải 247
Chương XV: Bí tích Xức dầu 259
Chương XVI: Bí tích Hôn phối 275
Chương XVII: Độc thân và thánh hiến 294
Chương XVIII: Các bí tích sau hết 307
Chương XIX: Kinh nguyện của các Kitô hữu  325
Chương XX: Hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con... 344
Mục lục 366