Một lối nhìn mới về Bí tích
Nguyên tác: A new look at the sacraments
Tác giả: William J. Bausch
Ký hiệu tác giả: BA-W
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000256
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000257
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002655
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003050
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 425
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007671
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 9
Chương 1: Lấy đi những cái dằm 11
Chương 2: Để ta có thể thấy 27
Chương 3: Việc gia nhập Kitô giáo Nước và Thần khí 53
Chương 4: Việc gia nhập Kitô giáo thực hành của Hội Thánh sơ khai 71
Chương 5: Thánh tẩy trẻ em 103
Chương 6: Các thánh tẩy không phải Kitô giáo 123
Chương 7: Bí tích Thêm sức một tìm kiếm Thần học 143
Chương 8: Tinh thần của Bí tích Thêm sức 173
Chương 9: Từ bữa ăn tối tới hy tế 197
Chương 10: Từ hy tế tới sự thinh lặng 213
Chương 11: Sự hòa giải Bí tích Giải tội 233
Chương 12: Bí tích Hòa giải 253
Chương 13: Hòa giải và tiến trình hòa giải 275
Chương 14: Xức dầu bệnh nhân một Bí tích bị lãng quên 305
Chương 15: Hôn phối một Bí tích đang tìm một nền thần học (phần I) 323
Chương 16: Hôn nhân một Bí tích đang tìm một nền thần học (phần II) 345
Chương17: Các chức thánh, chức thánh 367
Chương 18: Các bí tích, các baạc cha mẹ và thầy dạy 393
MỘT KẾT LUẬN CÓ TÍNH MỤC VỤ 411