Thần học Bí tích
Tác giả: Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế, OP
Ký hiệu tác giả: DO-Q
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009833
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009834
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009835
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung : BÍ TÍCH NHẬP MÔN  
Chương I:  
-   Bản tính của các Bí tích 7
Chương II: Phân tích quan niệm về dấu hiệu  
-   Phân tích quan niệm về dấu hiệu 49
Chương III: Hiệu lực của Bí tích  
-   Hiệu lực của Bí tích 74
Chương IV: Chủ thể lãnh nhận Bí tích  
-   Chủ thể lãnh nhận Bí tích 120
BÍ TÍCH RỬA TỘI  
Chương I:  
Lịch sử khái quát về phép Rửa 130
Chương II:  
Hiệu quả của phép Rửa 182
Chương III:  
Phép Rửa và Đức Tin 200
Chương IV:  
Sự cần thiết của bí tích Rửa tội 218
BÍ TÍCH THÊM SỨC  
Chương I:  
, - Thần học về Bí tích Thêm sức 234
Chương II:  
-   Các lối giải thích Thần học 236
Chương III:  
-   Đi tìm một giải pháp 241
BÍ TÍCH HÒA GIẢI  
Chương I:  
-   Đại cương về lịch sử phát triển 249
Chương II:  
-   Thần học về Bí tích hòa giải 264
Chương III:  
-   BT sám hối và hòa giải nhìn từ góc độ Phụng vụ, Mục vụ và lịch sử  
-   Phụ lục : Phân tích và tìm hiểu cuộc khủng hoảng hiện nay về Bí tích hòa giải 316
BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
Phần I:  Bí tích Thánh thể trong Kinh thánh  
Chương I:  
-   Các chủ đề trong Cựu Ước 330
Chương II:  
-   Các bài tường thuật trong bữa Tiệc ly 336
Chương III:  
-   Giáo lý của thánh Phaolô về bữa tiệc của Chúa 241
Chương IV:  
-   Bánh ban sự sống theo Tin mừng thánh Gio-an 241
Phần II: Bí tích Thánh Th   
Chương I:  
Bí Tích Thánh Thể thời các giáo phụ 375
Chương II:  
-   Bí Tích Thánh Thể thời trung cổ  
Chương III:  
-   Phong trào cải giáo 406
Chương IV:  
-   Thời hậu Công đồng Va-ti-ca-nô 2 421
Phần III: Giải thích mầu nhiệm Thánh Thể theo quan điểm thần học  
Chương I:  
-   Ý nghĩa thần học của việc cử hành 430
Chương II:  
-  Thần học về Chúa hiện diện đích thực 443
Chương III:  
-  Những hiệu quả của BT Thánh thể 458
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH  
Chương I:  
-  Khái quát về Bí tích Xức dầu 469
Chương II:  
-  Bí tích bị lãng quên 478
BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH   
Chương I: 492
-  Chức tư tế trong Hội thánh  
Chương II: 527
-  Ấn tích của Phép Truyền chức  
BÍ TÍCH HÔN PHỐI  
Chương I: 550
-  Bản tính của Bí tích Hôn phối  
Chương II: 562
-   Hiệu quả của Bí tích Hôn phối  
Chương III: 574
-  ơn ích của Bí tích Hôn phối  
ChươngIV: 588
-  Mấy vấn đề hiện đại về Hôn phối  
Chương V: 592
-  Phụng vụ Bí tích Hôn nhân