Lời Chúa trong cuộc đời
Phụ đề: 76 bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.3 - Năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013428
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: PHÚT CẦU NGUYỆN  
Tình thương chân thành 9
Ngọn lửa phục vụ 12
Dân làng Aman 15
Vắng bóng Thiên Chúa 18
Sự chọn lựa đích thực 20
Sông tốt với mọi người 23
Kinh lạy Cha  26
Nhận biết chính mình 31
Bí quyết thành công 34
Viên ngọc quí của lòng sám hối 38
Chúa là tất cả 41
Tha thứ để được thứ tha 44
Bí quyết hạnh phúc 47
Nhà bác học cầu nguyện 50
Sự khôn ngoan của đức tin 57
Giá trị của ơn gọi 60
Vai trò người mẹ 63
Tình thương đối với người nghèo 66
Niềm vui phục vụ 69
Ánh mắt trẻ thơ 71
Phép lạ nhờ lòng quảng đại 75
Sự chọn lựa 78
Niềm vui và hạnh phúc 81
Khát vọng hòa bình 84
Tình người và pháp luật 87
Món quà mong ước của trẻ thơ 90
Chuyến đi thực tế 93
Giá trị của lời cầu nguyện 96
PHẦN II: SUY NiỆM LỜI CHÚA  
Món quà quí giá 101
Sống và chết 107
Lề luật thiên Chúa  114
Người cha nhân từ 119
Trở về qua bí tích Hòa giải 125
Anh mắt vô hình 131
Bánh và rượu 133
Tình thương của thầy 136
Khắc phục khuyết tật của mình 139
Đồng xu của bà góa 141
Con cần người cụ thể hữu hình 144
Lễ Chúa Ba Ngôi 146
Việc thề nguyền 149
Trẻ thơ là niềm vui 152
Chớ xét đoán càn 155
Đường lên thiên đàng 158
Lưu ý các tiên trì giả 161
Đầy tổ đội trưởng 164
Món quà đắt giá 167
Con đường thập giá 169
Dung mạo của Chúa Giêsu 172
Thân nhân của chúa  176
Lòng tự vệ ích kỷ 179
Dụ ngôn cỏ lùng 181
Kho tàng quí giá nhất 184
Pharisiêu câu nệ 190
Phương thế trọn lành  193
Chữa người bại tay 196
Niềm tin là kho tàng quí giá 199
Người chủ nhân lành 202
Hai người con 205
Lòng sám hối chân thành 207
Tình thương thay đổi lòng người 209
Bác ai là thước đo tình yêu 212
Đền thờ nơi cầu nguyện và chia sẻ 215
PHẦN BA: TÌNH MẪU TỬ  
Người mẹ thật của tôi 220
Việc làm chân thành 224
Nghĩa cử cao đẹp 228
Khách không được mời 231
Cầu nguyện bằng kình mân côi 235
Lời xin vâng 238
Sức mạnh đích thực 241
Hãy trao ban 244
Người tử tội tín trung 247
Tự hào trong Chúa 250
Bí quyết sống hạnh phúc 253
Lòng đạo đức đích thực 256
Hãy trở nên giống chúa 259