Lời hằng sống - Năm 1
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.3 - Năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002513
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích