Suối nguồn tình yêu
Tác giả: Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 242.3 - Năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005987
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích