Muối cho đời
Phụ đề: Suy niệm Lời Chúa - Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011112
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới Thiệu 5
Lời Ngỏ 9
Ký hiệu các sách Kinh Thánh 11
MÙA VỌNG  
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  
Có ai ngờ và có ai tỉnh thức? 16
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG  
Bình an đích thực 20
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG  
Chúa là niềm vui của con 26
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG  
Thiên Chúa ở cùng chúng ta 29
NHỮNG NGÀY PHỤNG VỤ ƯU TIÊN  
NGÀY 17/12  
Ý nghĩa gia phả của Chúa Giêsu 36
NGÀY 18/12  
Hành xử theo lòng tốt hơn là kết án 39
NGÀY 19/12  
Việc Chúa làm ôi vĩ đại! 42
NGÀY 20/12  
Bài 1. Chúa Thánh Thần, linh hồn của Mùa Vọng 44
Bài 2. Suy niệm về biến cố Truyền Tin 48
NGÀY 21/12  
Giáng Sinh, Mùa Tình yêu 50
NGÀY 22/12  
Tâm tình của Đức Maria trong Kinh Magnificat 53
NGÀY 23/12  
Bài 1. Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cao cả nhất 56
Bài 2. Không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả 59
NGÀY 24/12  
Dacaria, người công chính 61
MÙA GIÁNH SINH  
LỄ GIÁNG SINH (Lễ Đêm)  
Tình yêu giáng sinh 64
LỄ GIÁNG SINH (Lễ Ngày)  
Hài Nhi Giêsu là ai? 68
LỄ THÁNH GIA THẤT  
Để gia đình được hạnh phúc 73
LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA  
Đức Maria, Thiên Mẫu và Mẫu Gương 78
LỄ HIỂN LINH  
Những thái độ khác nhau 83
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA  
Ý nghĩa Phép Rửa 87
MÙA CHAY  
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY  
Cám dỗ, nguy cơ và cơ may 92
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY  
Vinh quang sẽ được bày tỏ 96
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY  
Ân tình Ngài chứa chan 100
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY  
Bài 1. Con mù lòa, Chúa làm cho sáng 105
Bài 2. Nỗi đau của người mù 108
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY  
Chỉ có Chúa mới làm cho sống 111
CHÚA NHẬT LỄ LÁ  
Bạn chọn thái độ nào? 115
TAM NHẬT VƯỢT QUA  
THỨ NĂM TUẦN THÁNH - Lễ Tiệc Ly  
Anh em hãy yêu thương nhau 120
THỨ SÁU TUẦN THÁNH  
Tình yêu Chúa lớn hơn tội lỗi 123
THỨ BẢY TUẦN THÁNH - Canh ^ức Vượt Qua  
Những cuộc vượt qua vĩ đại 126
MÙA PHỤC SINH  
CHÚA NHẬT PHỤC SINH  
Ý nghĩa về sự phục sinh của Đức Giêsu 130
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  
Hành trình đức tin 134
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH  
Hãy ở lại với chúng tôi 139
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH  
Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành 144
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  
Sứ mạng Đấng Cứu ^ế 148
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH  
Sứ mạng của Đấng Bảo Trợ 155
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI  
Sao còn đứng nhìn trời? 160
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH  
Phục Sinh, sứ điệp truyền giáo 163
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  
Thánh Thần là ai? 168
MÙA THƯỜNG NIÊN  
CHÚA NHẬT II MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chiên xóa tội trần gian 174
CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa Giêsu, ánh sáng muôn dân 178
CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Các mối phúc, tinh hoa Tin Mừng 182
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN  
Căn tính và sứ vụ người môn đệ Chúa Giêsu 188
CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Yêu thương là chu toàn lề luật 193
CHÚA NHẬT VII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Hoàn thiện trong tình yêu 197
CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Để sống hạnh phúc 202
CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN  
Xây nhà trên đá 207
CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN  
Lòng nhân từ hơn hy lễ 210
CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Giáo Hội, chứng nhân của lòng thương xót 214
CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Sức mạnh niềm tin vào Chúa 218
CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Điều kiện của người môn đệ 222
CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Hiền lành và khiêm nhường 227
Bài 2. Mạc khải mầu nhiệm cho người bé mọn 230
CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Sức mạnh của Lời Chúa 234
CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Lúa và cỏ lùng 238
Bài 2. Thiên Chúa kiên nhẫn và bao dung 242
CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Kho báu và viên ngọc quý 245
Bài 2. Kho báu ẩn giấu và viên ngọc quý 249
CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Năm chiếc bánh và hai con cá 252
CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN  
Đã tin và chưa tin 256
CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Không ai bị loại khỏi tình yêu của Thiên Chúa 259
Bài 2. Chọn điều chính yếu để được cứu độ 262
CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Được cứu độ bởi Đức Kitô và trong Giáo Hội 266
Bài 2. Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại 270
CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Con đường Chúa đi 273
CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Sửa lỗi cho nhau 278
Bài 2. Quan niệm đức ái theo thánh Phaolô 283
CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ 286
CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Thiên Chúa, Đấng hoàn toàn khác 290
Bài 2. Tình yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 294
CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Ngôn hành bất nhất 298
CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Phải chăng Thiên Chúa đã chết? 304
CHÚA NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Ý nghĩa tiệc cưới và áo cưới 308
CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN  
Của Xêda trả cho Xêda 313
CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN  
Mến Chúa yêu người, cốt lõi của Kitô giáo 318
CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN  
Tránh men Biệt Phái sống men Tin Mừng 324
CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Bài 1. Như các trinh nữ đi đón Chúa 329
Bài 2. Sống sao chết vậy! 334
CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN  
Sinh lời những khả năng Chúa ban 340
CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN  
Thiên Chúa xét xử dựa trên tình yêu 346
LỄ TRỌNG, LỄ KÍNH VÀ KỄ NGOẠI LỊCH  
LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI  
Vị Thiên Chúa yêu thương và gần gũi 352
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU  
Mầu nhiệm hiệp thông 357
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  
Thánh Tâm Chúa Là Nguồn Mạch Lòng thương Xót 362
LỄ THÁNH GIUSE (19/03)  
Thánh Giuse, người của Thiên Chúa 367
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24/6)  
Vị Ngôn Sứ cao cả nhất 371
LỄ CHÚA BIẾN HÌNH  
Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta 375
LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI (15/08)  
Mẹ là niềm hy vọng của nhân loại 380
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (07/10)  
Mẹ Diễm Phúc 385
LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (08/12)  
Đức Maria, mẫu gương nhân đức sáng ngời 388