Vivre pour Dieu en Jésus - Christ
Tác giả: Jean-Jacques Olier
Ký hiệu tác giả: OL-J
DDC: 242.3 - Năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009608
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích