Hành trang Lời Chúa
Phụ đề: Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật năm B
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 242.3 - Năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000412
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích