Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành Tôn giáo người Việt
Tác giả: Leopold Cadiere
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013979
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài lời giới thiệu 5
Tiểu dẫn: Về cuộc đời và công trình của Linh mục Léopold Cadière (1869-1955) 11
Danh mục các ấn phẩm của Linh mục Léopold Cadière 24
XIV. Triết lý dân gian người Việt: Vũ trụ quan 48
1. Thế giới siêu nhiên 51
2. Thế giới hữu hình 78
XV. Triết lý dân gian người Việt: Nhân sinh quan 101
Phần thứ nhất: Thân thể con người 102
Phần thứ hai: Nguyên lý sự sống 149
XVI. Nghệ thuật Huế 176
XVII. Người Việt: Dân tộc – Ngôn ngữ 196
XVIII. Một vài quy luật tư duy nơi người Việt, xét từ ngôn ngữ của họ 201
XIX. Một vài chỉ dẫn thiết thực dành cho các vị thừa sai khi giảng đạo 219