Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành Tôn giáo người Việt
Tác giả: Leopold Cadiere
Ký hiệu tác giả: CA-L
Dịch giả: Đỗ Trinh Huệ
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013977
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài lời phi lộ 5
Lời tựa xuất bản lần thứ nhất 9
Lời nói đầu 17
I. Tôn giáo người Việt 19
II. Đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật ở Việt Nam 44
III. Gia đình và Tôn giáo người Việt 54
IV. Tế Nam Giao 116
V. Lăng mộ người Việt vùng phụ cận Huế 171
VI. Lăng Gia Long 200
VII. Tang lễ vua Gia Long 226
VIII. Về một vài sự kiện tôn giáo hoặc ma thuật ghi nhận được nhân một mùa dịch tả ở Việt Nam 246