Études Interdisciplinaires sur le Vietnam
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012695
Nhà xuất bản: Etudes Interdisciplinaires sur le vietnam
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 27
Số trang: 283
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích