Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành Tôn giáo người Việt
Tác giả: Leopold Cadiere
Ký hiệu tác giả: CA-L
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013978
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Lời mở đầu của Louis Malleret 7
IX. Tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của người Việt vùng phụ cận Huế 13
1. Thờ cây 13
2. Thờ đá 80
3. Thờ mốc 123
4. Đá, ụ đất và vật trấn ma thuật 131
5. Đá ếm và bùa trấn 190
6. Ghi chú về các nấm đá mang màu sắc tôn giáo 206
7. Thờ súng 211
X. Phép dưỡng nhi ma thuật ở Việt Nam 217
XI. Tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng thung lũng Nguồn Son, tỉnh Quảng Bình (Trung Việt) 234
XII. Phong tục dân gian tại thung lũng Nguồn Son 272
1. Tuổi thơ 272
2. Thành ngữ dân gian để chỉ thời gian 289
3. Lễ đóng thuyền 294
4. Ngày đầu năm 297
5. Một số phong tục khác 298
XIII. Thần kinh 308
1. Linh địa 308
2. Sự bảo vệ của thần linh 317
3. Huyền thoại 323
4. Đại cung môn 329
5. Cửu đỉnh 332
6. Thay đổi y phục dưới thời Võ Vương hoặc Khủng hoảng tôn giáo ở Huế vào thế kỷ XVIII