Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành Tôn giáo người Việt
Tác giả: Leopold Cadiere
Ký hiệu tác giả: CA-L
Dịch giả: Đỗ Trinh Huệ
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008488
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 902
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008537
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 902
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TẬP 1  
Vài lời phi lộ 5
Lời tựa xuất bản lần thứ nhất 9
Lời nói đầu 17
I. Tôn giáo người Việt 19
II. Đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật ở Việt Nam 44
III. Gia đình và Tôn giáo người Việt 54
IV. Tế Nam Giao 116
V. Lăng mộ người Việt vùng phụ cận Huế 171
VI. Lăng Gia Long 200
VII. Tang lễ vua Gia Long 226
VIII. Về một vài sự kiện tôn giáo hoặc ma thuật ghi nhận được nhân một mùa dịch tả ở Việt Nam 246
TẬP 2  
Lời tựa 5
Lời mở đầu của Louis Malleret 7
IX. Tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của người Việt vùng phụ cận Huế 13
1. Thờ cây 13
2. Thờ đá 80
3. Thờ mốc 123
4. Đá, ụ đất và vật trấn ma thuật 131
5. Đá ếm và bùa trấn 190
6. Ghi chú về các nấm đá mang màu sắc tôn giáo 206
7. Thờ súng 211
X. Phép dưỡng nhi ma thuật ở Việt Nam 217
XI. Tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng thung lũng Nguồn Son, tỉnh Quảng Bình (Trung Việt) 234
XII. Phong tục dân gian tại thung lũng Nguồn Son 272
1. Tuổi thơ 272
2. Thành ngữ dân gian để chỉ thời gian 289
3. Lễ đóng thuyền 294
4. Ngày đầu năm 297
5. Một số phong tục khác 298
XIII. Thần kinh 308
1. Linh địa 308
2. Sự bảo vệ của thần linh 317
3. Huyền thoại 323
4. Đại cung môn 329
5. Cửu đỉnh 332
6. Thay đổi y phục dưới thời Võ Vương hoặc Khủng hoảng tôn giáo ở Huế vào thế kỷ XVIII 339
TẬP 3  
Vài lời giới thiệu 5
Tiểu dẫn: Về cuộc đời và công trình của Linh mục Léopold Cadière (1869-1955) 11
Danh mục các ấn phẩm của Linh mục Léopold Cadière 24
XIV. Triết lý dân gian người Việt: Vũ trụ quan 48
1. Thế giới siêu nhiên 51
2. Thế giới hữu hình 78
XV. Triết lý dân gian người Việt: Nhân sinh quan 101
Phần thứ nhất: Thân thể con người 102
Phần thứ hai: Nguyên lý sự sống 149
XVI. Nghệ thuật Huế 176
XVII. Người Việt: Dân tộc – Ngôn ngữ 196
XVIII. Một vài quy luật tư duy nơi người Việt, xét từ ngôn ngữ của họ 201
XIX. Một vài chỉ dẫn thiết thực dành cho các vị thừa sai khi giảng đạo 219