Công giáo trong văn hóa Việt Nam
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008486
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 347
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tác giả 9
NGHI LỄ CÔNG GIÁO TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM  
Khái quát về quá trình truyền giáo. Phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam 14
Nghi lễ Rôma 38
Hội nhập văn hóa Kitô giáo. Một vài hướng tiếp cận 56
Quá trình hội nhập văn hóa Kitô giáo với các nền văn hóa thế giới – cái nhìn tổng quát 76
Những biểu hiện cụ thể của hội nhập nghi lễ Công giáo trong văn hóa Việt Nam 87
Hát thánh kinh, đọc sách và đọc kinh 87
Múa hát dâng hoa 101
Bài hát theo điệu tứ đại cảnh 105
Bài hát theo điệu lưu thủy 106
Vãn dâng hoa theo lối hát nói (ca trù) 107
Nghi thức tế 120
Những hình thức diễn xướng trong Tuần thánh 129
Đứng trước Hiếu sơn 137
Nghi lễ sùng kính Mình Thánh Chúa Giêsu 143
Lễ kỷ niệm Thánh quan thầy xứ đạo – một hình thức hội làng Công giáo 150
Múa mõ 154
Múa trắc 158
Múa trống 159
Kiệu Thánh tử đạo xứ Đồng Trì 161
Kỷ niệm thánh quan thầy địa phận ở xứ đạo Phú Nhai (Nam Định) 163
Lễ cầu mùa, cầu bằng yên 172
Vấn đề thờ cúng tổ tiên  178
Nhìn nhận và ứng xử với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Công giáo tại Việt Nam từ buổi đầu truyền giáo đến Công đồng Vatican II 179
Nhìn nhận và ứng xử với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Công giáo tại Việt Nam sau Công đồng Vatican II (1962 – 1965) 213
Vấn đề cưới xin 231
Ứng xử của Công giáo với các Tôn giáo truyền thống Việt Nam 241
LỐI SỐNG CÔNG GIÁO TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM  
Giáo dân 255
Niềm tin và thực hành nghi lễ Công giáo 262
Về thờ phượng Đức Maria 274
Về thờ phượng Thánh Tông đồ và các Thánh 281
Giáo dục Công giáo với việc hình thành lối sống Công giáo 284
Giáo dục ở cộng đồng xứ, họ đạo 285
Giáo dục ở cộng đồng gia đình 292
Lối sống công giáo qua các mối quan hệ 297
Lối sống của giáo dân qua mối quan hệ với hành giáo phẩm – tu sĩ 297
Lối sống của giáo dân qua mối quan hệ với những người đồng đạo 300
Lối sống của giáo dân qua mối quan hệ với những người khác đạo 303
Lối sống của giáo dân trong mối quan hệ gia đình thân thuộc 305
Vấn đề tâm lý người Công giáo 313
Tâm lý sợ mắc tội 313
Tâm lý sợ khô đạo, nhạt đạo 315
Tâm lý tự tôn cộng đồng trong thế tự vệ 318
Thay lời kết luận 321
Tài liệu tham khảo 333