Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam
Phụ đề: Dưới nhãn quan học giả L. Cadiere
Tác giả: Đỗ Trinh Huệ
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003131
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 19
Số trang: 634
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005161
Nhà xuất bản: Simon & Schuster
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 19
Số trang: 634
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5  
Phần I: Thân thế và sự nghiệp của L. Cadiere 9
-   Leopold Cadiere: Thân thế và sự nghiệp 11
-   Ấn phẩm của Leopold Cadiere 23
Phần II: Leopold Cadiere với văn hóa, tín ngưỡng, gia đình Việt Nam 67
-   Leopold Cadiere với văn hóa, tín ngưỡng, gia đình Việt Nam 69
Phần III: Tư liệu biên dịch minh họa 101
-   Tôn giáo người Việt 103
-   Đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật ở Việt Nam 141
-   Gia đình và tôn giáo người Việt 155
-   Thần Kinh (Kinh thành tuyệt diệu) 249
-   Tế Nam Giao 309
-   Lăng mộ người Việt vùng phụ cận Huế 383
-   Lăng Gia Long 426
-   Tang lễ vua Gia Long 466
-   Về một vài sự kiện tôn giáo hoặc ma thuật ghi nhận được nhân một mùa dịch tả ở Việt Nam 494
-   Tín ngưỡng và ngạn ngữ dân gian vùng thung lũng nguồn sơn tỉnh Quảng Bình (Trung Việt) 574
Thư mục tham khảo 630
Các tác giả và tác phẩm khác được trích dẫn 632