Nghi lễ và lối sống Công giáo trong văn hoá Việt Nam
Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 306.659 7 - Văn hóa và thể chế tôn giáo Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015847
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 7
LỜI TÁC GIẢ 11
NGHI LỄ CÔNG GIÁO TRONG VĂN HOÁ VIỆT NAM 13
- Khái quát về quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam 14
- Nghi lễ Rôma 41
- Hội nhập văn hoá Kitô giáo - Một vài hướng tiếp cận 61
- Quá trình hội nhập văn hoá Kitô giáo với các nền văn hóa thế giới - Cái nhìn tổng quát 83
- Những biểu hiện cụ thể của hội nhập nghi lễ Công giáo trong văn hóa Việt Nam 96
Hát thánh kinh, đọc sách và đọc kinh 96
Múa hát dâng hoa 112
Nghi thức tế 135
Những hình thức diễn xướng trong Tuần Thánh 145
Nghi lễ sùng kính Mình Thánh Chúa Giêsu 162
Lễ kỷ niệm Thánh quan thày xứ đạo - Một hình thức hội làng Công giáo 170
Múa mõ 174
Múa trắc 178
Múa trống 180
Kiệu Thánh tử đạo xứ Đồng Trì 182
Kỷ niệm Thánh quan thày địa phận ở xứ đạo Phú Nhai (Nam Định)  185
Lễ cầu mùa, cầu bằng yên 194
Nghi lễ đón tết Nguyên đán của Công giáo Việt Nam 196
- Vấn đề thờ cúng tổ tiên 201
- Nhìn nhận và ứng xử với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của Công giáo tại Việt Nam từ buổi đầu truyền giáo đến Công đồng Vatican II 202
Nhìn nhận và ứng xử của Toà thánh La  202
Nhìn nhận và ứng xử từ các đoàn truyền giáo 205
Quan niệm về cái chết của Công giáo 221
Nhìn nhận và ứng xử của giáo dân đối với vấn đề thờ cúng tổ tiên 226
- Nhìn nhận và ứng xử với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của  
Công giáo tại Việt Nam sau Công đồng Vatican II (1962-1965) 241
- Vấn đề cưới xin 261
-  Ứng xử của Công giáo với các tôn giáo truyền thống Việt Nam 272
LỐI SỐNG CÔNG GIÁO TRONG VĂN HOÁ VIỆT NAM 287
-  Giáo dân 288
- Niềm tin và thực hành nghi lễ Công giáo 296
- Vấn đề thờ phụng Đức Maria 310
-  Về thờ phụng thánh tông đồ và các thánh 318
-  Giáo dục Công giáo với việc hình thành lối sống Công giáo 322
Giáo dục ở cộng đồng xứ, họ đạo 323
Giáo dục ở cộng đồng gia đình 330
- Lối sống Công giáo qua các mối quan hệ 336
Lối sống của giáo dân qua mối quan hệ với hàng giáo phẩm - tu sĩ 336
Lối sống của giáo dân qua mốì quan hệ với hàng người đồng đạo 340
Lối sống của giáo dân qua mối quan hệ với những người khác đạo 342
Lối sống của giáo dân trong mối quan hệ gia đình thân tộc 345
Vấn đề tâm lý người Công giáo 354
Tâm lý sợ mắc tội 354
Tâm lý sợ khô đạo, nhạt đạo 356
Tâm lý tự tôn cộng đồng trong thế tự vệ 359
THAY LỜI KẾT LUẬN 362
TÀI LIỆU THAM KHẢO 375